Üç yıl önce adına, “Yönetici Okulu” diyerek yola çıktık ve zamanla gerçek bir okula dönüştü. Önce yöneticilerin, devamında öğretmenlerin tutku ile takip ettiği, değer katan bir proje oldu, Yönetici Okulu Projemiz.

Hizmet içi eğitimin, performans ve kariyer sisteminin, öğretmen akademisinin yıllardır tartışıldığı ancak sadece zaman kaybetmekten ve moral bozmaktan başka bir sonucunu görmediğimiz bir dönemde, örnek bir proje ile bölgemizde eğitime ivme kazandırdık.

Yeni dönemde başarıya giden yolun belirgin birkaç olmaza olmazı var. Ekip ruhu, dönemi iyi okumak, sürekli eğitim ve çok çalışmak. Bizim projemiz bu temeller üzerinde örnek olmaya, değer katmaya ve yönetici yetiştirmeye devam edecek. Bu öğretim yılının finalini, 17 Nisan’da muhteşem bir seminerle, Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanı Prof. Dr. Ziya SELÇUK’U ağırlayarak yaptık.

Prof. Dr. Ziya SELÇUK, 2004 yılındaki müfredat değişikliği döneminden beri takip ettiğim, ezber bozan bir eğitimci. “Öğrenci Merkezli Eğitim, Öğrenmeyi Öğrenme, Ezberci Eğitime Hayır, Bilgiyi Depolayan Değil Bilgi Üreten…” gibi önemli kavramları, 2004 yılındaki değişim mücadelesinden beri konuşuyoruz. O dönemki değişim çabası yarım kalmış olsa bile, bu kavramların tartışılıyor olması ufuk açıcı olmuştur ve hala ilham kaynağı olarak önümüzde durmaktadır.

Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un, bugünlerde üzerinde çalıştığı ve pratikte uygulama şansı bulduğu çalışmalarının, eğitim sistemimize mal edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yapılan onca değişikliğe rağmen hala başarı umudu yoksa işin özünü yakalayamıyoruz demektir. Ziya SELÇUK, eğitimde hiza taşımızdan bahsediyor, ana ilkelerden ve eğitimin değişmez doğrularından bahsediyor. Önce bu doğrulara karar verelim sonra da insanı, bireyi, her biri biricik olan çocuklarımızı tanıyalım diyor. Dokuz mizaçtan bahsederek eğitimde planlamanın mizaca göre yapılmasını anlatıyor. Bence en başa dönerek, 24 Haziran 2018’den sonra buradan yol almalıyız, bu bir çıkış yoludur diye düşünüyorum. Yoksa daha çok tabela ve sınav sistemi değiştirmek zorunda kalacağız.

Yönetici Okulu Projemiz, ülkemiz eğitimine sunduğumuz önemli bir projedir. Gelecek yıllarda üzerinde özenle duracağımız, geliştireceğimiz bir projedir. Fikir, yöntem ve yaklaşım üreten, kadro örgütleyen, ekip ruhu oluşturan bu proje, şube alanımızdan ülke geneline ışık tutmaya devam edecektir.

Bu güzel çalışmada emeği ve alın teri olan şube yönetimim, ilçe başkanlarım ve yönetimleri ile Yönetici Okulu Komisyonunda görev yapan arkadaşlarıma; üç yıldır beş yüz kişilik salonu dolduran idareci ve öğretmen arkadaşlarıma; ilk konuşmacımız Prof. Dr. Mehmet Çelik’ten son konuşmacımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’a kadar değer katan bütün hocalarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Gelecek dönemde de birlik ve beraberlik içinde, başarı hikâyelerinde buluşmak dileklerimle…

Talat YAVUZ

Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı